facebook ceza
İnternet 0

Facebook’a 1 milyon 600 bin liralık ceza

Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan “başkasının gözünden gör”, “doğum günü kutlayıcı” ve “video yükleyicinin” etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklanan veri ihlali nedeniyle, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook’u bilgilendirdi.

Facebook temsilcisi ise geri bildirimde bulunacaklarını bildirmelerine rağmen, kurula herhangi bir geri bildirim yapılmadı. Bunun üzerine kurul, Kanun’un 15 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. hükmü kapsamında resen inceleme yapma kararı aldı.

facebook ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda;

Şirketin bahse konu veri ihlali kapsamında Kanunun 12 inci maddesi (1) numaralı fıkrasında belirtilen teknik ve idari tedbirlerde kusurunun bulunması nedeniyle, Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca Şirket hakkında 1.150.000 TL,

Söz konusu veri ihlalinin 25 Eylül 2018 tarihinde tespit edilmesine rağmen Kanunun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğince veri ihlali hakkında Kuruma bildirim yapılmadığı hususu da dikkate alınarak, Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında 450.000 TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

Facebook, yaptığı veri ihlali nedeniyle, toplamda 1 milyon 600 bin liralık bir ceza ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının, söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.